Autisme: Wat is dat?

 

Autisme is een ernstige pervasieve ontwikkelingsstoornis, een handicap die niet direct zichtbaar is, maar duidelijk wordt in het gedrag en het functioneren van het kind. Door hun handicap ervaren zij de wereld om hen heen als onbegrijpelijk en chaotisch. Hoewel autisme voor komt bij alle niveaus van verstandelijk functioneren is een groot deel verstandelijk gehandicapt en aangewezen op een vorm van speciaal onderwijs.

Voor het onderwijs aan deze leerlingen betekent dit een specifieke benadering:

* het scheppen van een duidelijke, gestructureerde leeromgeving


* een adequate aanpak in het omgaan met gedragingen voortkomend uit het autisme.

 

Geen twee mensen met autisme zijn gelijk. Dit maakt het ook zo lastig om gedrag van kinderen met autisme op de juiste wijze te duiden. Ouders, verzorgers, leerkrachten en (peuterspeelzaal)leidsters voelen vaak intuïtief aan dat het kind anders is dan andere kinderen, maar kunnen er niet precies de vinger opleggen. Bovendien moet men ook erg voorzichtig zijn met al te snelle conclusies, omdat het bij kinderen op jonge leeftijd erg moeilijk is om precies vast te stellen wat er aan de hand is.  

 

 

 Mogelijke kenmerken van kinderen met autisme
Kinderen met autisme hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Alle vormen van autisme worden gekenmerkt door een triade van stoornissen (van Doorn & Stavenga, 2001, pagina 210):

 

  • stoornis in de sociale wederkerigheid

      - het contact is vaak grenzeloos en bizar; er is sprake van objectivering van de ander
      - het kind kan plezier en bezigheden met anderen niet delen

 

  • stoornis in de communicatie:

       - het taalgebruik is, hoewel vaak correct, eigenaardig, plechtstatig
       - het kind maakt gebruik van stopwoorden en stereotype uitdrukkingen.

 

  •  stoornis in het verbeeldend vermogen:

       - het kind is in de ban van één thema, heeft éénzijdige interesses ; 

       - het kind stelt eindeloos vragen om het vragen;
       - het kind verliest zich in fantasieën; fantasie en werkelijkheid worden nauwelijks                 onderscheiden;
       - het kind kan onlogische angsten hebben;
       - er is sprake van gefragmenteerd denken en het kind heeft moeite met                                  generaliseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steunpuntschool/Centrumschool

De Zonnehoek in Apeldoorn geeft onderwijs aan leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis.

Leerlingen die ver buiten de regio Apeldoorn wonen kunnen alleen in aanmerking komen voor gemeentelijk vervoer naar De Zonnehoek als zij officieel als autistisch zijn gediagnostiseerd. Zo’n 50 % van onze leerlingen zijn gediagnosticeerd als leerlingen met A.S.S.