Coaching

 

Coaching leerlingen:

 

'T.O.M. training (theory of mind)

Denken over denken!

Deze training is bedoeld voor mensen met autisme. 

De T.O.M. verwijst naar de vaardigheid van mensen om hun gedachten en gevoelens te begrijpen en zich in anderen in te kunnen leven. Door deze vaardigheid kunnen wij het gedrag van anderen begrijpen en ons eigen gedrag daarop afstemmen. De training is opgebouwd uit een aantal bouwstenen. Deze worden in opklimmende moeilijkheidsgraad aangeboden.  1. emotieherkenning, 2. zelfbeeld, 3. perceptie, 4. "doen alsof, enz.

 

'Psycho-educatie voor individuele leerlingen'

Leerlingen krijgen inzicht in eigen mogelijkheden en onmogelijkheden.

We werken met "Brainblocks". 

 

'Cogmed training (werkgeheugentraining)'

Het werkgeheugen optimaliseren. 

 

 

 

'Tip top-training'

Voor leerlingen met een speciale onderwijsvraag (gevoelens en emoties)

 

'Executieve functies'

Informatie volgt z.s.m. 


 

Coaching teams/leerkrachten/docenten/ouders:

 

'Collegiale consultatie'

Het consulteren van elkaar voor het vinden van oplossingen voor specifieke problemen. 

 

'Levensloop' 

Inzet levensloopregisseur bij overgang naar volgende levensfase; organisatie van onderwijs/zorg. 

'Teacch programma'

Teach programmaTreatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children.

 

'Centum Educatieve Diensten' (CED) leerlijnen Speciaal Onderwijs

Eigen leerlijn vorm geven met behulp van reken- en of taalspecialist.

 

'Stagebureau'

Verzorgen arbeidstoeleiding door stage als voorbereiding op definitieve werkplek.

 

De kosten voor een coaching consult bedragen € 65,00 per uur.