Scholing Middelbaar Beroeps Onderwijs

‘Leren en werken met Autisme in het MBO’

 

Een digitale cursus is in ontwikkeling: we houden u op de hoogte!

 

Doel

Inzicht krijgen in wat autisme is en wat dat kan betekenen voor leren en werken in het MBO. 

 

Voor

Voor docenten, assistenten, mentoren en zorgcoördinatoren in het MBO waar één of meer leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) onderwijs volgen.  

 

Inhoud

De overgang van het voortgezet onderwijs naar een vervolgopleiding  is voor veel leerlingen met een Autisme een groot struikelblok.

 

De keuze van een vervolgopleiding die bij je past, het introductieprogramma, zelfstandig studeren, groepsopdrachten uitvoeren en het vinden van een passende stage/werkplek kunnen veroorzaken dat  veel studenten met Autisme al in het eerste jaar uitvallen. 

 

Extra ondersteuning om studenten met Autisme een diploma te laten behalen is vaak niet voldoende. Docenten en studiebegeleiders zullen bereid moeten zijn om zich te verdiepen in de talenten, maar ook in de beperkingen van studenten met Autisme.

 

Er zijn allerlei tips en aanpassingen te bedenken, zodat studenten met Autisme door de lesstof en opdrachten heen geleid kunnen worden. Maar het begint natuurlijk met het volgen van een scholing over Autisme. 

 

Data

Schooljaar 2018 - 2019

- (op aanvraag) 

 

De scholing zal worden gegeven door Gerda Bastiaan en/of Corry Brüggemann.

Plaats: “De Zonnehoek', citroenvlinder 77, 7323 RC, Apeldoorn   

 

Studiebelasting 

3 bijeenkomsten van 2½ uur, huiswerkopdrachten en zelf verwerken van literatuur.

  

Aanmelding

Groepsgrootte: max. 20 pers., min. 8 pers.
Op volgorde van binnenkomst zal de aanmelding worden gehonoreerd.

U ontvangt ter bevestiging een e-mail met  informatie.
De kosten voor de scholing bedraagt € 350,00  inclusief reader.

Dit bedrag kan overgemaakt worden op rekening NL42RABO0143741950 t.nv. St  CSO De Zonnehoek te Apeldoorn.  


Voor aanmelding kunt u gebruik maken van het hiernaast genoemde aanmeldformulier.  
 

Bent u geïnteresseerd? 

Dan kunt u contact met ons opnemen voor meer informatie en om de wensen en mogelijkheden te bespreken.