Scholing Primair en Voortgezet Onderwijs 

 

 

 'Autisme in het primair onderwijs (digitaal) P.O.'

 

Doel

door een blended training waarin handboek, de online training en de bijeenkomsten de gehele training vormen, zult u beter in staat zijn het autisme te begrijpen en te herkennen.

   

Voor

De scholing is bedoeld voor leerkrachten en ib-ers van het speciaal en basisonderwijs. 

 

Inhoud

Na het volgen van deze cursus ben je in staat om autisme beter te begrijpen en te herkennen. Je leert je communicatie aan te passen aan de leerling met autisme. Speciale aandacht wordt er geschonken aan leerproblemen en hoe je daar mee om kunt gaan. Je krijgt handelingssuggesties aangereikt die je de volgende dag in de les kunt toepassen.

De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten, afgewisseld met zelfstudie. Het gedeelte zelfstudie vindt hoofdzakelijk online plaats. De bijeenkomsten worden gebruikt voor het nabespreken van de opdrachten en het uitwisselen van praktijkvoorbeelden.   

 

Data

2019

Data nog niet bekend 

introductiebijeenkomst: woensdag 13 maart 2019 15.00 uur

Bijeenkomst 1: woensdag 27-03-2019 's avonds

Bijeenkomst 2: woensdag 10-04-2019 's avonds

Bijeenkomst 3: woensdag 17-04-2019 's avonds

 

De scholing zal worden gegeven door Gerda Bastiaan en/of Corry Brüggemann.

Plaats: “De Zonnehoek', Citroenvlinder 77, 7323 RC, Apeldoorn

Deze cursus bieden wij ook incompany aan.  

 

Studiebelasting

De bijeenkomsten duren ieder 2 uur, Dat maakt de totale studiebelasting (zelfstudie en bijeenkomsten) minimaal 12,5 uur. De cursus is gevalideerd door registerleraar.nl

 

Aanmelding 

U kunt zich telefonisch aanmelden (055-5340741) of per mail (info@cso-dezonnehoek.nl

Op volgorde van binnenkomst zal de aanmelding worden gehonoreerd.

U ontvangt ter bevestiging een e-mail met  informatie.
De kosten voor de scholing bedragen  € 350,00 p.p.

Dit bedrag kan overgemaakt worden op rekening NL42RABO0143741950  t.n.v. St. CSO in  De Zonnehoek te Apeldoorn.  

 

Bij de e-learning cursus krijgt de cursist recht op toegang tot een digitale leeromgeving voor de cursusperiode.  

 


Voor aanmelding kunt u ook gebruik maken van het hiernaast genoemde aanmeldformulier. 
 
 'Autisme in het voortgezet onderwijs (digitaal) V.O.'

Doel: door een blended training waarin handboek, de online training en de bijeenkomsten de gehele training vormen, zult u beter in staat zijn het autisme te begrijpen en te herkennen.

 

Voor

Voor docenten, assistenten, mentoren en zorgcoördinatoren in het voortgezet onderwijs waar één of meer leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) onderwijs volgen. 

 

Inhoud

Na het volgen van deze cursus ben je in staat om autisme beter te begrijpen en te herkennen. Je leert je communicatie aan te passen aan de leerling met autisme. Speciale aandacht wordt er geschonken aan leerproblemen en hoe je daar mee om kunt gaan. Je krijgt handelingssuggesties aangereikt die je de volgende dag in de les kunt toepassen.

De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten, afgewisseld met zelfstudie. Het gedeelte zelfstudie vindt hoofdzakelijk online plaats. De bijeenkomsten worden gebruikt voor het nabespreken van de opdrachten en het uitwisselen van praktijkvoorbeelden.   

 

Data

2019

Introductiebijeenkomst: data nog niet bekend.

Bijeenkomst 1:

Bijeenkomst 2: 

Bijeenkomst 3:

 

De scholing zal worden gegeven door Gerda Bastiaan en/of Corry Brüggemann.

Plaats: “De Zonnehoek', Citroenvlinder 77, 7323 RC, Apeldoorn.

Deze cursus bieden wij ook incompany aan. 

 

Studiebelasting

De bijeenkomsten duren ieder 2 uur. Dat maakt de totale studiebelasting (zelfstudie en bijeenkomsten) minimaal 12,5 uur. De cursus is gevalideerd door registerleraar.nl

  

Aanmelding

U kunt zich telefonisch aanmelden (055-5340741) of per mail (info@cso-dezonnehoek.nl)
Op volgorde van binnenkomst zal de aanmelding worden gehonoreerd.

U ontvangt ter bevestiging een e-mail met  informatie.
De kosten voor de scholing bedraagt € 350 p.p.

Dit bedrag kan overgemaakt worden op rekening NL42RABO0143741950 t.n.v. St. CSO inzake De Zonnehoek te Apeldoorn.  

 

Bij de e-learning cursus krijgt de cursist recht op toegang tot een digitale leeromgeving voor de cursusperiode. Groepsgrootte: max. 20 pers., min. 8 pers. 


Voor aanmelding kunt u ook gebruik maken van het hiernaast genoemde aanmeldformulier.  

 

 'Autisme in de klas '

 

Doel 
Het gedrag van leerlingen met ASS leren begrijpen.
Reflectie op eigen aanpak en uitwisseling van ervaringen en suggesties.


Voor

De scholing is bedoeld voor leerkrachten, assistenten en ib-ers uit het speciaal en basisonderwijs. 

 

Inhoud 

Werkwijze van de scholing: Eigen praktijk staat centraal.  

De opbouw van de scholing is als volgt:

  • bijeenkomst 1: kinderen met een stoornis in het autisme spectrum en psycho educatie
  • bijeenkomst 2: invulling geven aan de relatie en communicatie
  • bijeenkomst 3: gedrag, omgaan met moeilijke momenten 
  • bijeenkomst 4: executieve functies (plannen en organiseren) 

 

Data

2018-2019 

dinsdag 7 mei, 21 mei en 4 juni 20-19 van  18.30-21.45 uur

 

De scholing zal worden gegeven door Gerda Bastiaan en/of Corry Brüggemann.

Plaats: “De Zonnehoek', Citroenvlinder 77, 7323 RC, Apeldoorn.

Deze cursus bieden wij ook incompany aan. 

 

Studiebelasting

De scholing bestaat uit 4 avonden van 2,5 uur. (19.00 uur t/m 21.30 uur) Geen huiswerkopdrachten.

  

Aanmelding 
Groepsgrootte: max. 20 pers., min. 8 pers.
Op volgorde van binnenkomst zal de aanmelding worden gehonoreerd.

U ontvangt ter bevestiging een e-mail met  informatie.
De kosten voor de scholing bedragen € 350,00 inclusief reader.

Dit bedrag kan overgemaakt worden op rekening NL42RABO0143741950 t.n.v. St. CSO in De Zonnehoek te Apeldoorn.  


Voor aanmelding kunt u gebruik maken van het hiernaast genoemde aanmeldformulier.
 

'Leerlingen met autisme in het voortgezet onderwijs'

 

Doel
Het doel van deze scholing is het gedrag, denken en voelen van een leerling met ASS beter te begrijpen. Daarnaast krijgt u inzicht in de beperkingen die leerlingen met ASS ondervinden bij het volgen van onderwijs en in de mogelijkheden waarover zij beschikken.
Ook leert u omgaan met deze beperkingen en mogelijkheden en ontvangt u hiervoor praktische handreikingen.
U reflecteert op de eigen aanpak van een leerling met ASS.
U kunt ervaringen en suggesties uitwisselen met collega’s.

 

Voor

Deze 3 bijeenkomsten zijn bedoeld voor docenten, mentoren en zorgcoördinatoren in het regulier voortgezet onderwijs waar één of meer leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) onderwijs volgen. Deze leerlingen vragen een andere manier van onderwijzen. Vanuit de Steunpunten Autisme willen we u als school hierin ondersteunen met informatie en praktische voorbeelden. 

 

Inhoud 

Bijeenkomst 1  Leerlingen met een stoornis in het autisme spectrum
In deze bijeenkomst staan het verkrijgen van begrip van het gedrag, denken, voelen en leren van leerlingen met een stoornis in het autismespectrum èn hun specifieke onderwijsbehoeften centraal.

 

Bijeenkomst 2  Invulling geven aan relatie, interactie en communicatie
In deze bijeenkomst wordt aandacht besteed het aanpassen en verduidelijken van de communicatie naar leerlingen met ASS. Ook gaat het over de sociale interactie en het samenwerken met andere leerlingen.

 

Bijeenkomst 3  Een goede zorg op school aan leerlingen met ASS
In de laatste bijeenkomst gaat het over het voorkomen van probleemgedrag. Daarnaast wordt nagedacht over de taken van de mentor/docenten/zorgcoördinator en over de inrichting van een autismevriendelijke school. Ook wordt aandacht besteed aan voorlichting over autisme aan medeleerlingen in de klas en wordt de samenwerking met ouders (als partner van de school) belicht.

 

Data

Schooljaar 2018-2019

- (op aanvraag) 

 

De scholing zal worden gegeven door Gerda Bastiaan en/of Corry Brüggemann.

Plaats: “De Zonnehoek', Citroenvlinder 77, 7323 RC, Apeldoorn.  

Deze cursus bieden wij ook incompany aan. 

 

Studiebelasting
3 bijeenkomsten van 2½ uur, huiswerkopdrachten en zelf verwerken van literatuur.

 

Aanmelding 
Groepsgrootte: max. 20 pers., min. 8 pers.
Op volgorde van binnenkomst zal de aanmelding worden gehonoreerd.

U ontvangt ter bevestiging een e-mail met  informatie.
De kosten voor de scholing bedraagt € 350,00 p.p. inclusief reader.

Dit bedrag kan overgemaakt worden op rekening  NL42RABO0143741950 t.n.v. St. CSO De Zonnehoek te Apeldoorn.  


Voor aanmelding kunt u gebruik maken van het hiernaast genoemde aanmeldformulier.   
 

 ‘Peuters en kleuters met een autisme spectrum stoornis (ASS)’

Een bewerkte scholing van het Landelijk Netwerk Autisme

 

Doel

Het gedrag, denken en voelen van peuters en kleuters met autisme beter begrijpen en van daaruit leren omgaan met de beperkingen en mogelijkheden.

 

Voor

Groepsleiding in kinderdagcentra en peuterspeelzalen en leerkrachten van groep 1 en 2 van (speciale) basisscholen, die werken met een kind met (een vermoeden van) een ASS en/of bereid zijn tot maatjeswerk.

 

Inhoud

U krijgt inzicht in de beperkingen die jonge kinderen met autisme ondervinden bij het functioneren in de groep en in de mogelijkheden waarover zij beschikken.

Ook leert u omgaan met deze beperkingen en mogelijkheden en krijgt u praktische handreikingen. U reflecteert op de eigen aanpak van een kind met (een vermoeden van) een ASS. U kunt ervaringen en suggesties uitwisselen met collega’s.

Binnen deze bijeenkomst staat het ‘leerkracht-/begeleidersgedrag’ centraal. Ofwel hoe u als professional tegemoet kunt komen aan de specifieke behoeften van een kind met een (vermoeden van) een ASS. 

 

Bijeenkomst 1: Jonge kinderen met  ASS, communicatie en gedrag.

 

Data

2018-2019 

 

De scholing wordt gegeven door Gerda Bastiaan en/of Corry Brüggemann.

Plaats: “De Zonnehoek', Citroenvlinder 77, 7323 RC, Apeldoorn.

Deze scholing bieden wij ook incompany aan.  

 

Studiebelasting

De bijeenkomst duurt 3 uur, geen huiswerkopdrachten.

 

Aanmelding  

Groepsgrootte: max. 20 pers., min. 8 pers.
Op volgorde van binnenkomst zal de aanmelding worden gehonoreerd.

U ontvangt ter bevestiging een e-mail met  informatie.
De kosten voor de scholing bedraagt : ? - p.p. inclusief reader.

Dit bedrag kan overgemaakt worden op rekeningNL42RABO0143741950  t.n.v. St. CSO De Zonnehoek te Apeldoorn.   

Bij deze scholing wordt een reader uitgereikt. (copyright autisme steunpunt de zonnehoek)

  


Voor aanmelding kunt u gebruik maken van het hiernaast genoemde aanmeldformulier.