Aanmelding voor scholing/lezing 2018 - 2019

 

Inschrijfvoorwaarden
Als u zich inschrijft voor een studiebijeenkomst, studiedag, cursus, lezing, training of begeleidingstraject, accepteert u onze inschrijfvoorwaarden.
 

 

 

 

Inschrijving
U meld zich aan voor een studiebijeenkomst, studiedag, cursus, lezing of begeleidingstraject door middel van een volledig ingevuld digitaal aanmeldingsformulier. Aanmelding bij voorkeur minimaal 2 weken van te voren.
 

 

Nadat u het digitale aanmeldingsformulier heeft ingevuld kiest u voor ‘verzenden’. Zeer kort daarna ontvangt u per email een  inschrijfformulier/contract ter bevestiging van inschrijving. Het ingevulde inschrijfformulier/contract kunt u verzenden  naar info@cso-dezonnehoek.nl.  1 week voor aanvang van een cursus wordt er besloten of er voldoende inschrijvingen zijn om de cursus door te kunnen laten gaan. 

 

Indien u geen inschrijfformulier/ contract ontvangt is er iets mis gegaan en verzoeken wij u contact met ons op te nemen info@cso-dezonnehoek.nl

 

Uitnodiging
U ontvangt uiterlijk 1 week voor de geplande activiteit een definitieve uitnodiging.

 

Betaling
De factuur voor het verschuldigde bedrag wordt na de (eerste) bijeenkomst naar het door u ingevulde adres gestuurd. Het verschuldigde bedrag dient te worden voldaan binnen de gestelde betalingstermijn van 28 dagen.

 

Annulering
U heeft bedenktijd tot de start van de activiteit. U kunt kosteloos annuleren

Bij annulering na de start van de activiteit bent u 80% van het gehele cursusgeld verschuldigd. 
Individuele deelnemers hebben bij ziekte  het recht een plaatsvervanger te sturen. Dit dient per email aangegeven te worden onder vermelding van de persoonsgegevens van de plaatsvervanger. Is dit niet mogelijk dan vindt bij ziekte binnen 28 dagen restitutie plaats.


Eigendomsrechten
De lesmaterialen blijven te allen tijde eigendom van het “Autisme Steunpunt De Zonnehoek”. Samen met autisme steunpunten in andere regio’s zijn producten ontwikkeld welke ons gezamenlijk eigendom zijn. Er worden trainingen aangeboden vanuit België waarvoor we de licenties in ons bezit hebben. Hand outs mogen voor gebruik binnen de eigen school gekopieerd worden.
Bij sommige cursussen zijn boeken, DVD's en CD's bij de prijs inbegrepen. Deze worden eigendom van de cursist.  Bij de e-learning cursus krijgt de cursist recht op toegang tot een digitale leeromgeving voor de cursusperiode.

 

Nascholingscertificaten
Aan alle cursisten wordt een nascholingscertificaat uitgereikt. Een nascholingscertificaat wordt, wanneer er sprake is van meerdere bijeenkomsten, alleen uitgereikt aan de cursisten die alle bijeenkomsten aanwezig zijn geweest. Bij cursussen van 5 of meer bijeenkomsten geldt als voorwaarde een aanwezigheidspercentage van 80%. Inhalen van een gemiste cursusbijeenkomst is mogelijk.

Wijzigingen
Het Autisme Steunpunt De Zonnehoek behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen, (niet-vervangbare) ziekte van de docent of overmacht een activiteit te annuleren of te verplaatsen. Wanneer data worden gewijzigd bestaat de mogelijkheid om zonder kosten te annuleren.

  

Klachtenregeling
Klachten kunt u indienen door middel van een emailbericht naar info@cso-dezonnehoek.nl
De klachtenprocedure kunt u vinden onder het kopje activiteiten van deze site.

  

Beëindiging contract 

Het contract wordt beëindigd als de scholing c.q. dienst is geleverd.

 

© 2015 - Alle rechten voorbehouden aan “Autisme Steunpunt De Zonnehoek”

 

 

 

Aanmeldformulier

 

  

 

 


 

 

U kunt onder het kopje 'opmerkingen' aangeven om welke activiteit het gaat. Heeft u nog vragen of opmerkingen bel dan naar de administratie van het Autisme Steunpunt De Zonnehoek: 055-5340741.  

Dank voor uw aanmelding. 

 Naam
Adres
Postcode
Stad
Telefoonnummer vast
Telefoonnummer mobiel
E-mailadres
Opmerkingen