Levensloopbegeleiding

Wanneer er een vermoeden is van autisme of de diagnose al gesteld is, zijn er veel vragen over de toekomst. Welk onderwijs is passend? Willen we als ouders ondersteuning bijvoorbeeld via zorg in natura of PGB? 
Omdat iedereen met autisme uniek is, is er geen standaard onderwijs-/zorgpad, maar kunnen we wel bewust stil staan bij de levensloop en per levensfase de uitdagingen formuleren. De levensloop regisseur biedt u gesprekken aan om samen met u na te denken over de toekomst van uw kind/pupil.

 

 In de levensloopgesprekken gaat het om nadenken over de toekomst: 

- hoe kan dit kind in het gezin tot zijn/haar bestemming komen

- hoe kunnen we daarbij omgaan met het autisme en invloeden op het dagelijkse leven

- wat wordt de volgende fase van ontwikkeling

- waar willen we behandeling voor

- wat kunnen we zelf en hoe zetten we de sterke kanten in

Door bewust tijd te nemen voor levensloopgesprekken komt er zicht op de gevolgen van het autisme voor uw kind/pupil en gezin/onderwijs, maar komt er ook zicht op een passend aanbod.

 

Met vragen over de Levensloopbegeleiding kunt contact opnemen met het Autismesteunpunt Apeldoorn, per mail (info@cso-dezonnehoek.nl) of telefonisch 0455-5340741.  

 

 

Theory of Mind (TOM-training)

'T.O.M. training (theory of mind)

Denken over denken!

Deze training is bedoeld voor mensen met autisme.

De T.O.M. verwijst naar de vaardigheid van mensen om hun gedachten en gevoelens te begrijpen en zich in anderen in te kunnen leven. Door deze vaardigheid kunnen wij het gedrag van anderen begrijpen en ons eigen gedrag daarop afstemmen. De training is opgebouwd uit een aantal bouwstenen. Deze worden in opklimmende moeilijkheidsgraad aangeboden.  1. emotieherkenning, 2. zelfbeeld, 3. perceptie, 4. "doen alsof, enz.