Welkom bij het Autisme Steunpunt De Zonnehoek

Welkom!

 

Op deze site vindt u uitgebreide informatie over het Autisme Steunpunt De Zonnehoek. 


 

Dit steunpunt geeft m.n. consultaties, advies, voorlichting en scholing aan ouders, leerkrachten, assistenten, docenten en begeleiders van kinderen met autisme. Maar ook geïnteresseerden kunnen contact opnemen.

 

Het  Autisme Steunpunt De Zonnehoek helpt scholen hun onderwijs optimaal aan te bieden aan leerlingen met  ASS. 

Dit steunpunt is bedoeld voor zowel basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroeps onderwijs en speciaal onderwijs.

 

NB. Bij het doorgeven van namen en adressen van instanties fungeren wij alleen als  doorgeefadres. Wij kunnen niet beoordelen in hoeverre kwaliteit, betrouwbaarheid gewaarborgd is.

 

  • 01-11-2016
    Uw zorgleerling verdient onze specifieke kennis! Wij willen graag onze expertise met u delen. Zie brochure: Specifieke onderwijs op uw school (PO en VO)
  • 28-03-2017
    Cursus op maat voor zorgprofessionals in zorginstelling voor kinderen van 0 tot 23 met speciale zorgbehoeften. Voor meer informatie zie Activiteiten - Scholingsaanbod. De cursus is door de SKJ geaccrediteerd voor 5.50 punten.
  • 02-04-2017
    Wereld Autisme Dag De Verenigde Naties hebben 2 april 2017 uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag (World Autism Awareness Day), een dag waarop autisme wereldwijd in de schijnwerpers staat. Deze dag is bedoeld om iedereen bewust te maken van wat autisme eigenlijk is.