Welkom bij het Autisme Steunpunt De Zonnehoek

Welkom!

 

Op deze site vindt u uitgebreide informatie over het Autisme Steunpunt De Zonnehoek. 


 

Dit steunpunt geeft m.n. consultaties, advies, voorlichting en scholing aan ouders, leerkrachten, assistenten, docenten en begeleiders van kinderen met autisme. Maar ook geïnteresseerden kunnen contact opnemen.

 

Het  Autisme Steunpunt De Zonnehoek helpt scholen hun onderwijs optimaal aan te bieden aan leerlingen met  ASS. 

Dit steunpunt is bedoeld voor zowel basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroeps onderwijs en speciaal onderwijs.

 

NB. Bij het doorgeven van namen en adressen van instanties fungeren wij alleen als  doorgeefadres. Wij kunnen niet beoordelen in hoeverre kwaliteit, betrouwbaarheid gewaarborgd is.

 

 • 01-11-2016
  Uw zorgleerling verdient onze specifieke kennis! Wij willen graag onze expertise met u delen. Zie brochure: Specifieke onderwijs op uw school (PO en VO)
 • 28-03-2017
  Cursus op maat voor zorgprofessionals in zorginstelling voor kinderen van 0 tot 23 met speciale zorgbehoeften. Voor meer informatie zie Activiteiten - Scholingsaanbod. De cursus is door de SKJ geaccrediteerd voor 5.50 punten.
 • 18-05-2017
  Er zijn al 2 cursussen voor schooljaar 2017-2018 gepland: Autisme in het PO (digitaal) en Autisme in het VO (digitaal). Beide cursussen zijn gevalideerd door registerleraar.nl Zie: Activiteiten - Scholingsaanbod
 • 20-06-2017
  LEVENSLOOPBEGELEIDING Wanneer er een vermoeden is van autisme of de diagnose al gesteld is, zijn er veel vragen over de toekomst. Welk onderwijs is passend? Willen we als ouders ondersteuning bijvoorbeeld via zorg in natura of PGB? Omdat iedereen met autisme uniek is, is er geen standaard onderwijs-/zorgpad, maar kunnen we wel bewust stil staan bij de levensloop en per levensfase de uitdagingen formuleren. De levensloop regisseur biedt u gesprekken aan om samen met u na te denken over de toekomst van uw kind/pupil. Zie: Nieuws