Welkom bij het Autisme Steunpunt De Zonnehoek

Welkom!

 

Op deze site vindt u uitgebreide informatie over het Autisme Steunpunt De Zonnehoek. 


 

Dit steunpunt geeft m.n. consultaties, advies, voorlichting en scholing aan ouders, leerkrachten, assistenten, docenten en begeleiders van kinderen met autisme. Maar ook geïnteresseerden kunnen contact opnemen.

 

Het  Autisme Steunpunt De Zonnehoek helpt scholen hun onderwijs optimaal aan te bieden aan leerlingen met  ASS. 

Dit steunpunt is bedoeld voor zowel basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroeps onderwijs en speciaal onderwijs.

 

NB. Bij het doorgeven van namen en adressen van instanties fungeren wij alleen als  doorgeefadres. Wij kunnen niet beoordelen in hoeverre kwaliteit, betrouwbaarheid gewaarborgd is.

 

NB.  Op dit moment zijn we hard aan het werk om onze site te vernieuwen en

       klantvriendelijker te maken.  We vragen u daarvoor nog even geduld.

 

  • 20-06-2018
    LEVENSLOOPBEGELEIDING Wanneer er een vermoeden is van autisme of de diagnose al gesteld is, zijn er veel vragen over de toekomst. Welk onderwijs is passend? Willen we als ouders ondersteuning bijvoorbeeld via zorg in natura of PGB? Omdat iedereen met autisme uniek is, is er geen standaard onderwijs-/zorgpad, maar kunnen we wel bewust stil staan bij de levensloop en per levensfase de uitdagingen formuleren. De levensloop regisseur biedt u gesprekken aan om samen met u na te denken over de toekomst van uw kind/pupil. Zie: Nieuws
  • 13-03-2019
    Er zij weer een cursussen voor schooljaar 2018-2019 gepland: Autisme in het PO. ASS in de klas: introductiebijeenkomst dinsdag 7 mei 18.30 uur. Zie: Activiteiten - Scholingsaanbod
  • 02-04-2019
    Op Wereldautismedag 2 april 2019 organiseren we een interessante avond met o.a. het AutismebelevingCircuit. Zie lezingen.