Welkom bij het Autisme Steunpunt De Zonnehoek

Welkom!

 

Op deze site vindt u uitgebreide informatie over het Autisme Steunpunt De Zonnehoek. 


 

Dit steunpunt geeft m.n. consultaties, advies, voorlichting en scholing aan ouders, leerkrachten, assistenten, docenten en begeleiders van kinderen met autisme. Maar ook geïnteresseerden kunnen contact opnemen.

 

Het  Autisme Steunpunt De Zonnehoek helpt scholen hun onderwijs optimaal aan te bieden aan leerlingen met  ASS. 

Dit steunpunt is bedoeld voor zowel basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroeps onderwijs en speciaal onderwijs.

 

NB. Bij het doorgeven van namen en adressen van instanties fungeren wij alleen als  doorgeefadres. Wij kunnen niet beoordelen in hoeverre kwaliteit, betrouwbaarheid gewaarborgd is.

 

  • 20-09-2016
    Autisme BelevingsCircuit: weet u hoe het voelt om autisme te hebben en wat het betekent in het dagelijks leven? Een unieke kans om autisme zelf te ervaren en uw kennis over autisme te vergroten. Zie voor meer informatie ons Scholingsaanbod.
  • 20-09-2016
    Uw zorgleerling verdient onze specifieke kennis! Wij willen graag onze expertise met u delen. Zie brochure: Specifieke onderwijs op uw school (PO en VO)