Welkom bij het Autisme Steunpunt De Zonnehoek

Welkom!

 

Op deze site vindt u uitgebreide informatie over het Autisme Steunpunt De Zonnehoek. 


 

Dit steunpunt geeft m.n. consultaties, advies, voorlichting en scholing aan ouders, leerkrachten, assistenten, docenten en begeleiders van kinderen met autisme. Maar ook geïnteresseerden kunnen contact opnemen.

 

Het  Autisme Steunpunt De Zonnehoek helpt scholen hun onderwijs optimaal aan te bieden aan leerlingen met  ASS. 

Dit steunpunt is bedoeld voor zowel basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroeps onderwijs en speciaal onderwijs.

 

NB. Bij het doorgeven van namen en adressen van instanties fungeren wij alleen als  doorgeefadres. Wij kunnen niet beoordelen in hoeverre kwaliteit, betrouwbaarheid gewaarborgd is.

 

 • 20-06-2018
  LEVENSLOOPBEGELEIDING Wanneer er een vermoeden is van autisme of de diagnose al gesteld is, zijn er veel vragen over de toekomst. Welk onderwijs is passend? Willen we als ouders ondersteuning bijvoorbeeld via zorg in natura of PGB? Omdat iedereen met autisme uniek is, is er geen standaard onderwijs-/zorgpad, maar kunnen we wel bewust stil staan bij de levensloop en per levensfase de uitdagingen formuleren. De levensloop regisseur biedt u gesprekken aan om samen met u na te denken over de toekomst van uw kind/pupil. Zie: Nieuws
 • 13-03-2019
  Er zij weer een cursussen voor schooljaar 2018-2019 gepland: Autisme in het PO (digitaal) introductiebijeenkomst woensdag 13 maart 2019 , 15.00-16.00 uur en dinsdag 7 mei 18.30 uur ASS in de klas. Zie: Activiteiten - Scholingsaanbod
 • 02-04-2019
  Een leerzame/interessante lezing op Wereldautismedag 2 april 2019 's avonds. Programma volgt.
 • 16-04-2019
  NIEUWE LEZING: dinsdag 16 april 2019 ASS en vrouwen. Voor meer info zie activiteiten - scholingsaanbod - lezing