Welkom bij het Autisme Steunpunt De Zonnehoek

 

Op dit moment zijn we hard aan het werk om onze site te vernieuwen en klantvriendelijker te maken. We vragen u daarvoor nog even geduld.

 

Op deze site vindt u uitgebreide informatie over het Autisme Steunpunt De Zonnehoek. 


 

Dit steunpunt geeft m.n. consultaties, advies, voorlichting en scholing aan ouders, leerkrachten, assistenten, docenten en begeleiders van kinderen met autisme. Maar ook geïnteresseerden kunnen contact opnemen.

 

Het  Autisme Steunpunt De Zonnehoek helpt scholen hun onderwijs optimaal aan te bieden aan leerlingen met  ASS. 

Dit steunpunt is bedoeld voor zowel basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroeps onderwijs en speciaal onderwijs.

 

NB. Bij het doorgeven van namen en adressen van instanties fungeren wij alleen als  doorgeefadres. Wij kunnen niet beoordelen in hoeverre kwaliteit, betrouwbaarheid gewaarborgd is.

 


 

  • 20-06-2018
    LEVENSLOOPBEGELEIDING Wanneer er een vermoeden is van autisme of de diagnose al gesteld is, zijn er veel vragen over de toekomst. Welk onderwijs is passend? Willen we als ouders ondersteuning bijvoorbeeld via zorg in natura of PGB? Omdat iedereen met autisme uniek is, is er geen standaard onderwijs-/zorgpad, maar kunnen we wel bewust stil staan bij de levensloop en per levensfase de uitdagingen formuleren. De levensloop regisseur biedt u gesprekken aan om samen met u na te denken over de toekomst van uw kind/pupil. Zie: Nieuws
  • 01-09-2019
    Er zij weer een cursussen voor schooljaar 2019-2020 gepland: E-learning PO en VO ASS in de klas: introductiebijeenkomst woensdag 25 september 15.30-16.30 uur (voor leerkrachten/docenten. Graag vooraf aanmelden) Zie: Activiteiten - Scholingsaanbod
  • 12-09-2019
    Autismesteunpunt Apeldoorn verzorgt voor belangstellenden de volgende lezingen: donderdag 26 september 2019 thema: TEACCH (structuur en visualisatie voor mensen met autisme) donderdag 7 november 2019 ASS en hechting. Zie voor meer info Activiteiten - Scholingsaanbod Donderdag 16 januari 2020 ASS en gezin. Zie voor meer info Activiteiten - Scholingsaanbod