Welkom bij het Autisme Steunpunt De Zonnehoek

Welkom!

 

Op deze site vindt u uitgebreide informatie over het Autisme Steunpunt De Zonnehoek. 


 

Dit steunpunt geeft m.n. consultaties, advies, voorlichting en scholing aan ouders, leerkrachten, assistenten, docenten en begeleiders van kinderen met autisme. Maar ook geïnteresseerden kunnen contact opnemen.

 

Het  Autisme Steunpunt De Zonnehoek helpt scholen hun onderwijs optimaal aan te bieden aan leerlingen met  ASS. 

Dit steunpunt is bedoeld voor zowel basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroeps onderwijs en speciaal onderwijs.

 

NB. Bij het doorgeven van namen en adressen van instanties fungeren wij alleen als  doorgeefadres. Wij kunnen niet beoordelen in hoeverre kwaliteit, betrouwbaarheid gewaarborgd is.

 

  • 10-06-2016
    Het Autisme Steunpunt De Zonnehoek verzorgt ook dit jaar weer scholingen/lezingen voor PO, VO en MBO. Ook organisaties buiten het onderwijs die te maken hebben met ASS bieden wij graag onze expertise aan.
  • 22-06-2016
    Let op uw brievenbus: de eerste week na de zomervakantie ontvangt u de brochure: "Specifiek onderwijs op uw school PO en VO" met nieuwe aanbod: specifieke trainingen, handen in de klas met cluster3-expertise, autismescholing, beleving van autisme en mogelijkheden voor een consult.
  • 13-09-2016
    Autisme BelevingsCircuit: weet u hoe het voelt om autisme te hebben en wat het betekent in het dagelijks leven? Een unieke kans om autisme zelf te ervaren en uw kennis over autisme te vergroten. Zie voor meer informatie ons Scholingsaanbod.